Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs

Ingrīda Šersta

Psihologs

Lāsma Lapiņa


Psihologs nodarbojas ar:

  • individuālo psiholoģisko izpēti izglītojamajiem (bērniem) intelektuālā, emocionālā un uzvedības sfērā;
  • izglītojamo (bērnu) vecāku un pedagogu konsultēšanu bērnu psiholoģisko problēmu gadījumos.

Logopēds

Sanda Strade Zvaigznīte


Logopēds ir:

  • valodas un runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu;
  • draugs, kurš palīdz skaidri izrunāt skaņas, palīdz atcerēties daudzos burtiņus, sakārtot tos secībā, lai nejūk zilbes, vārdi un teikumi.

Nodarbības tiek organizētas rotaļu veidā, aicinot bērnus darboties pašiem.