Kontakti

Vadītāja

Gunita Liepiņa

bernudarzszvanini@ligatne.lv
+371 28661216Pieņemšanas laiki:


Otrdienās pl.14:00-18:00

(PII ēkā Sporta ielā 14)


Ceturtdienās pl.16:00-18:00

(PII ēkā Upes ielā 2)


vai tikšanos iepriekš saskaņojot

Metodiķe

Silvija Rijniece

silvija.rijniece@inbox.lv
+371 29337180

Adrese

Augšlīgatnes pirmsskolas
izglītības iestāde "Zvaniņi"


Sporta iela 14, Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108

Rekvizīti

Līgatnes novada dome
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

Reģ.Nr.: 90000057333
PVN maksātāja Nr.: 90000057333
Konta Nr.: LV47HABA0551012412261
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV45UNLA0050014285716
Bankas kods: UNLALV2X