Aprīlis Taurenīšu grupā

Aprīļa mēnesī grupas "Taurenīši" bērni apguva dažādas ar pavasari saistītas prasmes - sēt augus un rūpēties par tiem ikdienā, kā arī čakli tika piestrādāts pie apkārtējās vides uzkopšanas.


Informāciju sagatavoja skolotāja Elīna Līckrastiņa