Pūcīšu grupa apmeklē Tīklu parku

Pūcīšu bērni izbaudīja tīklus un tika pabaroti gan savi, gan pīļu vēderi. 


Informāciju sagatavoja skolotāja Linda Urtāne