Bitīšu grupa apmeklē "Tīklu parku"

14.aprīlī Bitīšu grupas bērni apmeklēja "Tīklu parku".


Informāciju sagatavoja Anda Ķiņķere un Ivita Neiberga