Bitīšu grupas pārgājiens

23.martā Bitīšu grupas bērni devās pārgājienā gar Gauju. Klausoties putnu dziedāšanā, atklājām pie Gaujas avotu un redzējām pirmo stārķi, vācām dabas materiālus gleznas veidošanai. Baudījām līdzi paņemtās maizītes un tēju.


Informāciju sagatavoja Anda Ķiņķere