Janvāris Taurenīšu grupā

Janvārī Taurenīšu grupā aktuāla tēma bija "Atkritumi un to pārstrāde".


Mēneša laikā bērni:

  • mācījās šķirot atkritumus;
  • domāja un skaidroja dažādu materiālu atšķirības;
  • izmantojot 0.5L un 1L burkas, mērīja izlietotā ūdens tilpumu;
  • piena pakās lēja izlietoto ūdeni un nesa pagalmā sasaldēt;
  • skatījās "Zaļās jostas" mācību filmas par atkritumu šķirošanu, otrreizējo pārstrādi;
  • piedalījās "Skudras Urdas" attālinātajā nodarbībā "Skudra Urda iepērkas";
  • plēsa un mērcēja izlietoto papīru, veidoja papīra masu un radīja jaunu papīru;
  • devās pastaigā uz ZAOO šķiroto atkritumu nodošanas punktu Augšlīgatnē, kur nodeva mēneša laikā savāktos un šķirotos atkritumus.


Informāciju sagatavoja Eva Gukālova un Paula Rence