Lapsēni mācās par drošību un transportu

Lapsēnu grupas bērni septembra un oktobra mēnesī noskaidroja, kā mana rīcība var ietekmēt manu un citu cilvēku drošību. Apguva un mācījās ievērot drošības noteikumus. Kā arī padziļināti izzināja transporta veidus. Zināšanas nostiprināja ar tematu saistītās mācību ekskursijās.