Mārtiņdienas lustes

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, kuri turpinās līdz pat Ziemassvētkiem un beidzās Meteņos .Paldies vecākiem par skaistajām maskām! No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas. Zvaniņu saime bija gatava Mārtiņdienas lustēm. Cepa pīrāgus, mācījās tautasdziesmas, izzināja ticējumus , no kastaņiem izlika latvju rakstu zīmes un izdancojās ar gaili.