Miķeļi

Miķeļdiena Zvaniņos atnāca saulaina, priekpilna, skanīga.

Bērni kopā ar Miķeli izdziedāja dziesmas un izdancoja rudens rotaļas. 

Miķelis ļoti priecājās par Miķeļa pogām (mandalām) un skaistajām dārzeņu kompozīcijām.

Lai visiem jauks un saulains rudens līdz pat Mārtiņiem!!!