Par tīru Latviju

Pie sagatavošanas grupas bērniem ciemojās Cūkmens. Bērni izzināja dabas un vides saudzēšanas nozīmi, kā arī saņēma uzdevumus, kuri kopīgi jāveic.