Pelēni gatavojas Ziemassvetkiem

Pelēni decembrī kopā ar pieaugušo gatavojas svētkiem, gatavojot nelielus rotājumus no sāls mīklas, klausās un skaita līdzi skolotājai īsus dzejolīšus un dziesmiņas, skandē zvaniņus un zvārgulīšus. Mācās pie galda būt pieklājīgi un pateikt paldies, lūdzu.


Informāciju sagatavoja skolotāja Leonora Kešāne