Pelēnu grupa muzicē un sporto

Mūzikas nodarbībās bērni iepazīstās ar mūzikas instrumentiem - aplūko tos un klausās, kā tie skan.

Sporta nodarbībās - staigā pa sajūtu taku, rāpjas un lien dažādās aktivitātēs.


Informāciju sagatavoja skolotāja Leonora Kešāne