Taurenīši gatavo

Rudentiņš ir ļoti bagāts. Taurenīši to zina un no rudens veltēm gatavo gardus salātus.