Taurenīši sporto

4.oktobrī norisinājās sporta diena, kurā piedalījās arī Taurenīšu grupas bērni! Bērniem bija jāpilda dažādu veidu vingrinājumi, uzdevumi un spēles! Nācās būt ne tikai stipriem, bet arī ātriem!

Taurenīši godam izpildīja visus uzdevumus un apbalvojumā saņēma gardos un veselīgos burkāniņus!


Informāciju sagatavoja skolotāja Elīna Līckrastiņa