Taurenīšu, Lapsēnu un Pūcīšu grupas svin Mārtiņdienu

10.novembrī mūsu bērnudārza 3 grupas - Taurenīši, Pūcītes un Lapsēni - svinēja Mārtiņdienu.

To gaidot bērni čakli darbojās - cepa pīrāgus, uzzināja Mārtiņdienas tradīcijas un skandēja tautasdiesmas. Bērni saposušies dzīvnieku maskās, gāja rotaļās un dziedāja dziesmas. Svētku nobeigumā bērni cienājās ar gardiem, pašu sarūpētajiem, Mārtiņdienas pīrāgiem.

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!


Informāciju sagatavoja skolotāja Agita  Rozentāle