Septembris - drošības mēnesis Taurenīšu grupā

Septembris Taurenīšu grupā tika aizvadīts tēmas DROŠĪBA ietvaros. Bērni izzināja ne tikai glābšanas dienestus un to pamatfunkcijas, tālruņa numurus, uz kādiem jāzvana nelaimes gadījumā, bet arī stāstīja par situācijām, kurās jāvēršas pie pieaugušā pēc palīdzības, skaidroja drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar augiem un sēnēm. Bērni devās ekskursijās uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Līgatnes nodaļu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu daļu, kā arī uzņēma pie sevis ciemos Līgatnes novada Pašvaldības policijas darbiniekus. Taurenīšu grupas bērni ir pateicīgi par iespēju redzēt un satikt dažādu glābšanas dienestu darbiniekus!


Informāciju sagatavoja Paula Rence