Lapsēnu grupiņa

3 g.v. bērniem

2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 20 bērni.

Skolotājas: Sanita Veitnere un Elīna Līckrastiņa
Skolotāja palīgs: Ilona Zariņa
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Atpakaļ
Kiwi standing on oval