Mārīšu grupiņa

5-6 g.v. bērniem

2020.gada 9.novembrī tika atvērta vēl viena grupiņa 5-6 gadus veciem bērniem. Šajā grupiņā ir vieta 12 bērniem.


Skolotāja: Agnese Gulbe

Skolotāja palīgs: Vineta Ziediņa

Mūzikas skolotāja: Dace Bicāne

Sporta skolotāja: Agnese GulbeGrupa atrodas Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas ēkā, Augšlīgatnē, Upes ielā 2.

Atpakaļ
Kiwi standing on oval