Pelēnu grupiņa

1,5-2 g.v. bērniem

Grupiņa vismazākajiem bērniem, kurā ir vietas 16 bērniem.
2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 13 bērni.

Skolotājas: Linda Urtāne un Sarmīte Lērme
Skolotāja palīgs: Daina Gruele
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Atpakaļ
Kiwi standing on oval