Pelēni

2 g.v. bērniSkolotājas: Ivita Neiberga un Sarmīte Ruka
Skolotāja palīgs: Zane Žīgure

Sporta skolotāja: Egita Kiršteina

Atpakaļ
Kiwi standing on oval