Lācēnu grupiņa

2-3 g.v. bērniem

2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 11 bērni.

Skolotājas: Maija Graudiņa un Elīna Līckrastiņa
Skolotāja palīgs: Ausma Smaida Akmene
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Atpakaļ
Kiwi standing on oval