Bitīšu grupiņa

5 g.v. bērniem

2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 24 bērni.

Skolotājas: Anda Ķiņķere un Ivita Neiberga
Skolotāja palīgs: Ligita Treija
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Atpakaļ
Kiwi standing on oval