Pūcīšu grupiņa

4 g.v. bērniem

2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 22 bērni.

Skolotājas: Zane Vīksniņa
Skolotāja palīgs: Ņina Jeromāne
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Sporta skolotāja: Zane Vīksniņa

Atpakaļ
Kiwi standing on oval