Taurenīši

3 un 4 g.v. bērniem

2022.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 22 bērni.

Skolotājas: Anda Ķiņķere un Elīna Līckrastiņa
Skolotāja palīgs: Ligita Treija
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Sporta skolotāja: Egita Kiršteina

Atpakaļ
Kiwi standing on oval