Taurenīšu grupiņa

6 g.v. bērniem

2020.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 24 bērni.

Skolotājas: Paula Rence un Eva Gukālova
Skolotāja palīgs: Vaira Vilciņa
Mūzikas skolotāja: Dace Bicāne
Sporta skolotāja: Paula RenceMēs jau esam lieli un gatavojamies skolas gaitām. Mūsu grupa atrodas Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas ēkā, Augšlīgatnē, Upes ielā 2."


Sagatavošanas grupas bērniem ir iespēja apmeklēt šādas Līgatnes novada Sporta centra, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas nodarbības

  1. florbols;
  2. karatē;
  3. vispārattīstošā vingrošana;
  4. tehniskā jaunrade;
  5. mākslas studija; 
  6. mūzikas studija.
Atpakaļ
Kiwi standing on oval