Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs

Psihologs

Logopēds

Sanda Strade Zvaigznīte


Logopēds ir:

  • valodas un runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu;
  • draugs, kurš palīdz skaidri izrunāt skaņas, palīdz atcerēties daudzos burtiņus, sakārtot tos secībā, lai nejūk zilbes, vārdi un teikumi.

Nodarbības tiek organizētas rotaļu veidā, aicinot bērnus darboties pašiem.