Ēdināšana

PII ēkā Sporta ielā 14

Darba dienās līdz plkst.17:00: 

  • informējot grupas skolotājas;
  • zvanot uz tel. 27881048;
  • rakstot ziņu ELIIS.


Svētdienās un pēdējā svētku dienā laika posmā no plkst.17:00 līdz 19.00, sūtot SMS vai WhatsApp ziņu uz tel. 26191733, norādot ēku, grupu, bērna vārdu un uzvārdu. PII ēkā Upes ielā 2

Darba dienās līdz plkst.17:00:

  • informējot grupas skolotājas; 
  • rakstot ziņu ELIIS.


Svētdienās un pēdējā svētku dienā laika posmā no plkst.17:00 līdz 19.00, sūtot SMS vai WhatsApp ziņu uz tel. 26191733, norādot ēku, grupu, bērna vārdu un uzvārdu. Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne”.

Kiwi standing on oval