Ēdināšana

PII ēkā Sporta ielā 14

Darba dienās līdz plkst.17:00: 

  • informējot grupas skolotājas;
  • zvanot uz tel. 27881048;
  • rakstot ziņu ELIIS.


Svētdienās un pēdējā svētku dienā laika posmā no plkst.17:00 līdz 19.00, sūtot SMS vai WhatsApp ziņu uz tel. 26191733, norādot ēku, grupu, bērna vārdu un uzvārdu. PII ēkā Upes ielā 2

Darba dienās līdz plkst.17:00:

  • informējot grupas skolotājas; 
  • rakstot ziņu ELIIS.


Svētdienās un pēdējā svētku dienā laika posmā no plkst.17:00 līdz 19.00, sūtot SMS vai WhatsApp ziņu uz tel. 26191733, norādot ēku, grupu, bērna vārdu un uzvārdu. Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne”.

Maksa par ēdināšanu, saskaņā ar 2020.gada 8.janvāra Līgatnes novada domes domes ārkārtas sēdes protokolu Nr.1 1§ "Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs" lēmumu, noteikta šādā apmērā: Brokastis
Pusdienas
Launags
Bērniem no 1,5 līdz 2 g.v.
EUR 0,47
EUR 1,35
EUR 0,69
Bērniem no 3 līdz 7 g.v. 
EUR 0,48
EUR 1,39
EUR 0,78


Līgatnes novada daudzbērnu ģimenēm tiek piemērota 50% atlaide (katra mācību gada sākumā vecākam jāraksta iesniegums Līgatnes novada Sociālajā dienestā).


Līdz katra mēneša 5.datumam vecākiem uz e-pastu tiek nosūtīts rēķins.

Kiwi standing on oval