Interešu izglītība

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” licencētas trīs interešu izglītības programmas:

LEGO

Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.


Otrdiena
TAURENĪŠI
17:10
LAPSĒNI
16:20
MĀRĪTES
15:15
PŪCĪTES
15:15

Angļu valoda

Pulciņa vadītāja: Beāte Grīsle

Norises vieta:

  • grupai “Pūcītes” - PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2.


Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.


Ceturtdiena
PŪCĪTES
15:15


Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas

Licences Nr. D2-19/17/1

Pulciņa vadītājs: Andis Kozaks

Norises vieta:

  • grupām "Pūcītes" un "Mārītes" - PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2;
  • grupām "Bitītes", "Taurenīši" un "Lapsēni" - PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14.


Nodarbības paredzētās bērniem no 3 gadu vecuma.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.


Pirmdiena Trešdiena
LAPSĒNI 15:30
TAURENĪŠI 16:05
BITĪTES 16:40
PŪCĪTES
15:15
MĀRĪTES
16:00